Kosár

 x 

A kosár üres

 

 

 

 

Játék szabályzat

A játékot a karacsonyifenyek.hu üzemeltetője rendezi.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a

Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges.

 

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama

2023.11.20.15:00 órától-2023.12.01.20:00 óráig

A játék a facebookon történik.A karacsonyifenyek.hu facebook oldalán. https://www.facebook.com/eskuvoifenyek 

A játékosok 2023.11.20. 15:00 órától feltöltött poszt alá megjegyzést irhatnak...

A szervező a játék lezárta után 2023.12.01. 20:00 órakor 1db kék szinű 8m-es ,toldható jégcsap fényfüzért sorsol ki a játékosok között.A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A nyerteseket a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a hozzászólást beküldő Facebook profilon keresztül, Facebook privát üzenetben a Szervező értesíti.

A Szervező a feltöltést követően szűri azokat a Játékos által beküldött tartalmakat, amelyek:

• bármilyen okból jogszabályba ütköznek;

• káromkodást tartalmaznak;

• megbotránkoztató tartalmúak;

• obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;

• pornográf vagy szexuális tartalmúak;

• bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem

megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;

• harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik;

• versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg;

• más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg;

• reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;

• más honlapra irányítanak;

• más személyek szerzői vagy egyéb jogait sértik.

Amennyiben a Játékos által beküldött tartalom a Szervező szubjektív, saját mérlegelési jogkörében meghozott döntése szerint a fent felsorolt feltételek bármelyikébe ütközik, úgy a a szóban forgó anyag nem kerül közzétételre. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy az ilyen tartalmat feltöltő Játékos teljes egészében kizárásra kerüljön a Játékból. A Játékosnak nem áll jogában sem a Szervező döntése ellen fellebbezni, sem bármely, a törléssel kapcsolatos kártérítési igénnyel előállni a Szervezővel Lebonyolítóval szemben.

Mit kell tenned??

  • Kedveld ,lájkold oldalunkat a facebookon!
  • Ird a bejegyzés alá a weboldalon elrejtett szót!(MINDIG MÁS LESZ,így NEM érdemes másolni az előző kommentet!

 Az elrejtett szó itt lapul

A játékban az vehet részt aki mind a 2 feladatot teljesíti!

Sorsolás,értesítés

A szervező a nyertest a facebookon keresztül privát üzenetben értesíti.A nyereményt személyesen Budapest xx.kerületben lehet átvenni a karacsonyifenyek.hu átvételi pontján.Átvétel elött telefonon időpont megbeszélése szükséges pontos napot és időt megjelőlve.A nyertes 5 napon belül veheti át a nyereményt.A Nyeremény igénybevételével járó egyéb költségeket a Játékos viseli.(szállítási költség, amennyiben így szeretné átvenni a nyereményét.)

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét és érvényes, nyilvános Facebook felhasználói fiókkal rendelkezik. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes, a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói. A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat.

A játék idő elötti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – a nyertes érvényes e-mail címe, neve és telefon száma a szervező kizárólag a játék lebonyolítása céljából kezeli.Az adatgyűjtés célja a nyereményjátékban és a sorsoláson való részvétel.A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertese tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően,a karacsonyifenyek.hu általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során ,további adatot is kérhet.pl.postázás esetén.

Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön

Az Adatkezelő (Szervező és Lebonyolító) gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.Tekintettel, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

 

© 2023 karacsonyifenyek.hu | Adatvédelem